Vad innebär GOTS?

Jag använder mig endast utav tyger som har den strängaste märkningen som textilier kan ha, nämligen GOTS. Vad innebär det då att ett tyg är GOTS-certifierat?

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en världsledande standard och certifiering av textilier i naturmaterial. För att en produkt ska bli certifierad och märkas med GOTS-symbolen krävs det att den är tillverkad av ekologiskt odlad bomull och att den sedan, genom hela tillverkningskedjan, hanterats av fabriker som är certifierade enligt GOTS av en oberoende part. Att bomullen är ekologisk betyder att det inte använts några syntetiska bekämpnings- eller gödningsmedel vid odlingen. Det är bättre för miljön och för de som arbetar med bomullsodlingen. Certifieringen innefattar också strikta kontroller av löner och arbetsvillkor för alla inblandade i hela produktionskedjan, från odling till färdigt plagg. Utöver ekologisk bomull, ställer GOTS-standarden bland annat krav på kemikalieinnehåll och -användning, vattenrening, spårbarhet och separering av produkter samt arbetsvillkor i fabrikerna. Kontroll av kraven sker av oberoende part.

Läs mer om GOTS här https://www.global-standard.org/